ACQUY DÀNH CHO CÂN ĐIỆN TỬ

Mã: Pin accquy

Model: ACQUY DÀNH CHO CÂN ĐIỆN TỬ

Hãng SX: HZ

Bảo hành: 3 Tháng

Xem chi tiết
HỘP NỐI TÍN HIỆU LOADCELL 4-6-8

Mã: HỘP NỐI TÍN HIỆU

Model: HỘP NỐI TÍN HIỆU LOADCELL 4-6-8

Hãng SX: keli

Bảo hành: 12 tháng

Xem chi tiết
MẮT TRÂU DÀNH CHO LOADCELL

Mã: MẮT TRÂU

Model: MẮT TRÂU DÀNH CHO LOADCELL

Hãng SX: HZ

Bảo hành: 12 tháng

Xem chi tiết
DÂY TÍN HIỆU CÂN ĐIỆN TỬ

Mã: DÂY TÍN HIỆU

Model: DÂY TÍN HIỆU CÂN ĐIỆN TỬ

Hãng SX: Keli

Bảo hành: 12 tháng

Xem chi tiết