CÂN ĐẾM -CÓ ĐÈN HI-LO-OK

Mã: TD-CA

Model: CÂN ĐẾM TD-CA

Hãng SX: Marcus

Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết
CÂN BÀN ĐIỆN TỬ ĐẾM TD-C2

Mã: TD-C2

Model: CÂN BÀN ĐIỆN TỬ ĐẾM TD-C2

Hãng SX: Marcus

Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết
CÂN ĐẾM MARCUS TD-CA

Mã: TD-CA

Model: Cân điện tử 3kg TD-CA

Hãng SX: Marcus

Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết
CÂN ĐẾM ALC Vibra

Mã: ALC

Model: Cân điện tử đếm ALC Vibra

Hãng SX: Shinko Vibra

Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết
CÂN ĐẾM ECB CAS

Mã: ECB

Model: Cân bàn điện tử đếm ECB CAS

Hãng SX: CAS

Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết
CÂN ĐẾM CUX II

Mã: CUX-II

Model: Cân đếm điện tử CUX-II Shinko Denshi

Hãng SX: Shinko Denshi

Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết
CÂN ĐẾM ĐIỆN TỬ ALH3 EXCELL

Mã: ALH3

Model: Cân điện tử đếm số lượng ALH3 Excell

Hãng SX: Excell

Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết
CÂN ĐẾM SỐ LƯỢNG CS CAS

Mã: CS

Model: Cân điện tử đếm CS Series CAS

Hãng SX: CAS

Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết
CÂN ĐẾM SỐ LƯỢNG HZL

Mã: HZL

Model: Cân điện tử đếm số lượng HZL

Hãng SX: HZ

Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết
CÂN ĐẾM ĐIỆN TỬ EC

Mã: EC

Model: Cân điện tử đếm EC Series CAS

Hãng SX: CAS

Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết
CÂN ĐẾM ĐIỆN TỬ RANGER COUNT 2000

Mã: Ranger Count 2000

Model: Cân điện tử đếm Ranger Count 2000 Ohaus

Hãng SX: Ohaus

Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết
CÂN BÀN ĐIỆN TỬ ĐẾM ECB CAS

Mã: ECB

Model: Cân bàn điện tử đếm ECB CAS

Hãng SX: CAS

Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết