LOADCELL CÂN XE TẢI BTA

Mã: BTA

Model: LOADCELL BTA

Hãng SX: Amcell

Bảo hành: 24 tháng

Xem chi tiết
CÂN XE TẢI 40 TẤN

Mã: CÂN XE TẢI 40 TẤN

Model: CÂN XE TẢI 40 TẤN

Hãng SX: Rinstrum

Bảo hành: 24 tháng

Xem chi tiết
CÂN XE TẢI 60 TẤN

Mã: CÂN XE TẢI 60 TẤN

Model: CÂN XE TẢI 60 TẤN

Hãng SX: Marcus

Bảo hành: 24 tháng

Xem chi tiết
CÂN XE TẢI 100 TẤN MARCUS

Mã: CÂN XE TẢI 100T MARCUS

Model: CÂN XE TẢI 100 TẤN MARCUS

Hãng SX: MARCUS

Bảo hành: 24 tháng

Xem chi tiết
CÂN XE TẢI 80 TẤN

Mã: CÂN XE TẢI 80T

Model: CÂN XE TẢI 80T

Hãng SX: MK-CELLS

Bảo hành: 24 tháng

Xem chi tiết