CÂN ĐIỆN TỬ FZ-300I AND

Mã: FZ-300I

Model: Cân phân tích FZ-300I AND

Hãng SX: AND

Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết
CÂN VÀNG CT VIBRA

Mã: CT

Model: Cân vàng điện tử CT Vibra

Hãng SX: Shinko Vibra

Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết
CÂN VÀNG ĐIỆN TỬ DJ SHINKO

Mã: DJ

Model: Cân vàng điện tử DJ Shinko

Hãng SX: Shinko Vibra

Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết
CÂN VÀNG ĐIỆN TỬ EK-I AND

Mã: EKI

Model: Cân vàng điện tử EKI AND

Hãng SX: AND

Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết
CÂN VÀNG GF AND

Mã: GF

Model: Cân vàng GF Series AND

Hãng SX: AND

Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết
CÂN VÀNG LN VIBRA

Mã: LN

Model: Cân vàng điện tử LN Series

Hãng SX: Shinko Vibra

Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết
CÂN VÀNG SJ VIBRA SHINKO

Mã: SJ

Model: Cân vàng SJ Series

Hãng SX: Vibra Shinko

Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết
CÂN THỬ TUỔI VÀNG

Mã: LN

Model: Cân thử tuổi vàng LN Vibra

Hãng SX: Vibra Shinko

Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết
CÂN ĐIỆN TỬ 4 SỐ HTR-220E

Mã: HT

Model: CÂN ĐIỆN TỬ 4 SỐ HTR-220E

Hãng SX: Shinko Vibra

Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết
CÂN PHÂN TÍCH 4 SỐ HT SERIES

Mã: HT/HTR

Model: Cân phân tích HT/HTR SERIES

Hãng SX: Shinko Vibra

Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết
CÂN PHÂN TÍCH TDX -A

Mã: TDX-A

Model: Cân phân tích TDX-A

Hãng SX: Marcus

Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết
CÂN PHÂN TÍCH PA-214

Mã: PA-214

Model: Cân phân tích Ohaus PA-214

Hãng SX: Ohaus

Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết
CÂN PHÂN TÍCH 4 SỐ HT 220E

Mã: HT

Model: Cân phân tích HT SERIES

Hãng SX: Shinko Vibra

Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết
CÂN PHÂN TÍCH GS SHINKO

Mã: GS

Model: Cân phân tích GS SERIES

Hãng SX: Shinko Vibra

Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết
CÂN ĐIỆN TỬ AB SERIES

Mã: AB

Model: Cân phân tích AB SERIES

Hãng SX: Shinko Vibra

Bảo hành: 18 tháng

Xem chi tiết